« späť BUYAK » Výfukové prestavby

Výfukové prestavby

25.5.2021 Momentálne sme výroby výfukových prestavieb z dôvodu kapacity zastavili. Realizujeme iba dopredaj rozpracovaných dielov.

Vyrábame 10 typov tlmičov výfukov BUYAK v priemeroch od 60 do 200mm a v dĺžkach od 300 do 1200 mm. Takto môžeme vytvoriť až 45 modifikácií, prípadne zhotoviť tlmiče podľa individuálneho želania zákazníka. Ponúkame možnosť vytvorenia rôznej zvukovej kulisy. Výfuky sú vybavené šroubovacou zátkou pre núdzové utlmenie. Chcem zdôrazniť, že sa jedná o ručnú prácu. Používame kvalitnú povrchovú úpravu s ručným leštením. Celá výroba je kusová, prípadne malosériová.

Abgaskonvertierung

Wir produzieren 10 Modellen von Auspufftöpfen BUYAK in den Durchmessern von 60 bis 200 mm und in den Längen von 300 bis 1.200 mm. Somit können wir bis 45 Modifikazionen bilden, oder können wir die Auspufftöpfe nach dem individuellen Wunsch des Kundes produzieren. Wir bieten auch die Möglichkeit, den engültigen Klang des Töpfes auszuwählen. Die Töpfe haben eine ausschraubare Dämmungsschraube für die Notdämmung (Polizei). Ich möchte hier ausdrücken, dass es sich hier um reine Handarbeit handelt. Wir verwenden eine recht gute, handpolierte Oberflächenbehandlung. Die ganze Prodkution ist einzeln- oder Kleinserienproduktion.

Exhaust conversion

We produce 10 types of exhaust silencers BUYAK in diameters from 60 – 200 mm and in length from 300 – 1200 mm. Thus we can create up to 45 modifications, eventually produce the silencers according to the customer´s individual wish. We offer the possibility of creating a miscellaneous sound cullises. The exhausts are equipped with the screw plug for the emergency damping. I would like to emphasize that all of it is the manual work. We use the quality surface finish with manual polishing. The whole production is job work, eventually short-run.

« späť

11.05.2021

V roku 2021 predávame na týchto akciách:

27.9.21 Momentálne neuvažujeme o predaji dielov na burzách.


© 2009 BUYAK | All rights reserved | Nastavenie Cookies